Vertrouwenspersonen

SV Vasse heeft een Vertrouwenscommissie met de onafhankelijke VertrouwensContactPersonen (VCP) Maretie Masselink en Frans Veelers. Zij zijn op willekeurige moment zichtbaar op de club waar je ze kunt aanspreken of een beroep op ze kunt doen. Ook kan je bellen met …. of een mail sturen naar …

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling of tussen begeleiders. De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen

een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Bij de vertrouwenspersoon kunnen ouders, spelers en ook trainers aankloppen als het zaken betreft die ze niet direct bij het bestuur willen neerleggen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. 

Waarvoor is de vertrouwenspersoon?

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

De taken van de vertrouwenspersoon:

  • Het verzorgen van opvang van spelers/ouders die zijn lastiggevallen en hulp nodig hebben
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
  • Het bestuur informeren over het (on)gewenste gedrag, indien gewenst anoniem
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag 
Scroll naar top