Informatie VMC

Vasse-Manderveen combinatie

Het ontstaan van V.M.C.

Juist in het jaar dat de S.V. Vasse een grote groei doormaakte in de E en F-jeugd is de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de V.V. Manderveen en de S.V. Vasse tot stand gekomen. Met ingang van het seizoen 1994-1995 komen alle jeugdteams onder de naam V.M.C. (Vasse Manderveen Combinatie) uit in competities van de KNVB. De eerst aanzet werd gegeven door de voorzitters van beide verenigingen, namens V.V. Manderveen was dat Leo Filart en namens S.V. Vasse was dat Joop Hollink.
Na overleg met de achterban (hoofd- en jeugdbesturen) werd besloten om een voorbereidingscommissie te vormen. Deze commissie, bestaande uit Jan Moleman, Bennie Sauer en Leo Filart namens V.V. Manderveen en Gerard Oude Vrielink, Theo Lansink en Martin Hemmer namens S.V. Vasse, had tot taak alle zaken zo voor te bereiden dat er een vlekkeloze start kon worden gemaakt. Een van de eerste acties was de vorming van een nieuw gezamenlijk jeugdbestuur dat ging bestaan uit alle leden van de voorbereidingscommissie (behalve Leo Filart) aangevuld met Jos Bolscher, Gerrit Rikhof en Clemens Franke.

De doelstellingen van V.M.C.

De belangrijkste reden om samen te gaan werken was het ontbreken van voldoende spelers in een aantal leeftijdscategorieën. Daardoor ontstonden er in een aantal teams grote leeftijds- en kwaliteitsverschillen, met als gevolg dat de betere spelers in hun voetbalontwikkeling werden geremd en dat de wat minder begaafden te weinig aan de bal kwamen om zich de balvaardig-heden aan te leren.
VMC levert een bijdrage in de sportieve opvoeding van haar jeugdleden,en zorgt daarnaast voor het verbeteren van het voetbalpeil.
VMC bevorderd de goede onderlinge verstandhouding van de jeugdleden door het organiseren van allerlei voetbal- en nevenaktiviteiten.

Het in het seizoen 1996-1997 gepresenteerde VMC-Jeugdplan heeft daarom de volgende doelstellingen in het Jeugdplan geformuleerd:

  • Een jeugdspeler moet zich thuisvoelen bij de vereniging. Dit kan bereikt worden door het geven van een “optimale” begeleiding.
  • De creativiteit van elke individuele speler moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden, daarbij gelet op zijn eigen capaciteiten en gebreken.
  • Ieder jeugdlid dient mee te werken aan de teamprestatie, waarbij er een “wil om te winnen” aanwezig moet zijn.
  • Het spelplezier dient ten allen tijde voorop te staan bij de uitoefening van de sport.
  • Schoolprestaties gaan vóór voetbalprestaties. Een goed contact tussen vereniging en ouders zorgt mede voor de noodzakelijke sociale begeleiding.
  • De elftalindeling van VMC dient gebaseerd te zijn op de individuele fysieke en mentale eigenschappen van elke jeugdspeler, zodat elk lid op zijn eigen nivo kan spelen.
  • De jeugdopleiding moet erop gericht zijn dat zoveel mogelijk jeugdleden doorstromen naar de senioren op een zo hoog mogelijk niveau.

De bewaking van het VMC-Jeugdplan ligt bij het kader (trainers,leiders en bestuur) en wordt jaarlijks getoetst door het houden van verschillende bijeenkomsten. De algehele beleidslijn wordt mede besproken in een jaarlijks overleg tussen VMC-jeugdbestuur en de beide hoofdbesturen, waarbij eens in de 3 jaar het opgestelde samenwerkingsconvenant nog eens kritisch onder de loep wordt genomen en op onderdelen wordt aangepast aan de aktualiteit.</h3

Scroll naar boven
Scroll naar top